โรตารี่

สำหรับรถแทรกเตอร์ยันม่าร์ 39hp

โรตารี่ 1.60เมตร 

โรตารี่ 1.70เมตร 

สำหรับรถแทรกเตอร์ยันม่าร์ 49hp

โรตารี่ 1.80เมตร 

โรตารี่ 1.90เมตร 

 

Visitors: 99,566