รถแทรกเตอร์ไคโอติ RX6020 (60 แรงม้า)

Visitors: 65,160